Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Nepřehlédněte

Zápis do Mateřské školy Hořehledy na školní rok 2021/22

Z důvodu mimořádného opatření bude zápis do MŠ probíhat v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.

Tiskopisy k zápisu (žádost, evidenční list a přihlášku ke stravování) je možné stáhnout z webových stránek (www.zsspaleneporici.cz) sekce MŠ Hořehledy. Ve výjimečných případech si můžete tiskopisy (po telefonické dohodě tel: 776 270 330) vyzvednout kanceláři školy.

Vyplněné tiskopisy můžete naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu: sladka@zsspaleneporici.cz, popř. odevzdat do poštovní schránky mateřské školy

od 2. května do 16. května 2021.

Všechny tiskopisy budou podepsány oběma rodiči. S tiskopisy je nutné zaslat i kopii rodného listu a potvrzení od praktického dětského lékaře o pravidelném očkování (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Dne 18. 5. 2021 od 10.00 – 15.00 hodin si zavolejte do MŠ (371 594 281) ohledně přiděleného registračního čísla Vašeho dítěte.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vchodových dveřích školy a našich webových stránkách dne 8. 6. 2021.

V případě nejasností si můžete domluvit osobní schůzku v mateřské škole na telefonním čísle 776 270 330.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Michala Jandíková, ředitelka školy


Provoz školy od 12. 4. 2021

1. stupeň - rotační výuka

Týden 12.4. – 16.4.2021
prezenční vyučování 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Týden 19.4. – 23.4.2021
prezenční vyučování 1.A, 2.B, 4.B, 5.B

2. stupeň - pokračuje distanční vyučování

MŠ - otevřeny pro předškolní děti

Bude probíhat testování dětí

Podrobnější informace naleznete ZDE


Základní informace o MŠ

Od 1.ledna 2003 je mateřská škola odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, příspěvková organizace.

Mateřská škola je jednotřídní, jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie, od tří do šesti let, má celodenní provoz.

Škola je samostatná dvoupodlažní budova s přilehlou školní zahradou, celoročně využívanou. MŠ má dostatečně velké prostory, které jsou uspořádány tak, aby účelně vyhovovaly individuálním činnostem. V přízemí budovy je dětská šatna, ložnice, kancelář vedoucí učitelky, kancelář a šatna pro učitelku a personál, kabinet na pomůcky, sociální zařízení. V prvním patře je třída, pracovna a herna dětí, jídelna, sociální zařízení.

Stravování zajišťuje školní kuchyně, která je součástí budovy (1. patro), rozsah stravování je polodenní nebo celodenní (přesnídávka, oběd, svačina), doba stravování je pevně stanovena dle požadovaných intervalů.

Budova školy je obklopena vzrostlými stromy a keři, které vytvářejí krásná zákoutí a přilehlou květinovou zahrádkou. Zahradu doplňuje pískoviště, altánek, skluzavka, pracovní stůl s lavicemi a dalšími hracími prvky. V prázdninovém období 2010 byla započata rozsáhlá rekonstrukce zahrady. Prořezáním stromů a keřů je zahrada více provzdušněna a prosluněna, byla odstraněna nevyhovující kovová průlezka a přístavek k ukládání hraček. Byly zabudovány nové prvky zahradního zařízení – kolotoč, houpadla a váhová houpačka. Dále je zahrada doplněna lavičkami a zahradní sestavou s tobogánem k rozvoji pohybových dovedností.

Provoz školy je stanoven od 6.45 do 15.30 hod. Podle právních předpisů a norem kapacity mateřské školy, je v tomto roce zapsán plný počet – 24 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti z Hořehled, Spáleného Poříčí a jeho spádových obcí.

EU peníze školám

© 2006 - 2021 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign