Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Nepřehlédněte

Seznam dětí přijatých do MŠ Spálené Poříčí

Seznam dětí přijatých do MŠ Spálené Poříčí na školní rok 2024/2025


Základní informace o MŠ

Mateřská škola byla postavena v roce 1979 za velké podpory občanů Spáleného Poříčí v akci „Z“. Spálené Poříčí je spádová obec s dobrou dostupností, proto mateřskou školu navštěvují nejen děti ze Spáleného Poříčí, ale i z okolních vesnic. Školka má dva učební pavilony a jednu hospodářskou budovu. V prvním pavilonu jsou dvě třídy věkově smíšené (3-6 let), v druhém pavilonu jsou rovněž dvě třídy, jedna předškolní a druhá věkově smíšená. V hospodářské budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, šatna kuchařek, sklady, plynová kotelna.

K mateřské škole patří dvě velké zahrady, které prošly ve školním roce 2014/2015 velkou rekonstrukcí za podpory Města Spálené Poříčí a za finanční podpory dotace z MAS sv. Jana z Nepomuku. Zahrada je v přírodním stylu, děti se tak mohou zcela přirozenou cestou seznamovat s přírodními procesy, volně se pohybovat v terénu a rozvíjet svou fantazii při hře s „abstraktními“ přírodními materiály.

Od 1. ledna 2003 se stala součástí základní školy. Stav budovy je pečlivě udržován, škola prochází průběžně rekonstrukcemi a výměnou zastaralých poškozených částí za nové. V roce 2012 za finanční podpory dotace z projektu „Snížení energetické náročnosti“ z OPŽP bylo provedeno v MŠ zateplení střechy a fasády, vyměněny nové okapy, nová okna a dveře, vytápění plynem – plynová kotelna. V roce 2013 z této dotace vybudována nová třída MŠ, včetně veškerého vybavení, kuchyňky, v třídách prvního pavilonu zrekonstruovány nové toalety a umývárny. Zakoupena interaktivní tabule, varhany. V roce 2014 zmodernizovány šatny v I. pavilonu. O prázdninách 2022 se zrekonstruovala a vybavila pro děti nová třída.

Od září 2022 je mateřská škola čtyřtřídní s celodenní péčí o děti od 3 do 6 let. Kapacita školky je 105 dětí. Interiér je příjemný, výzdoba je doplněna především dětskými výrobky a výkresy. Prostory tříd jsou dostatečně velké pro činnosti dětí, odpočinek i nejrůznější pohybové aktivity. Je zde dostatek pomůcek a hraček, které jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dívky i chlapce. Děti jsou na základě svého zájmu seznamovány i s audiovizuální technikou (interaktivní tabule, včelky Bee-bot, tablety).

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Akce mateřské školy

29. června - 1. září 2024

Letní prázdniny (provoz bude upřesněn)

Tělocvična

Předškolní třídy začnou v říjnu navštěvovat jednou týdně tělocvičnu v ZŠ.

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign