Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Nepřehlédněte

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Od 12. dubna 2021 se vrátí do mateřských škol poslední ročníky, tedy předškoláci.

Ve školkách nebudou povinné roušky.

Děti se ale budou muset stejně jako ve školách dvakrát týdně testovat. U testování budou moci být s dětmi rodiče.

Testování proběhne v pondělí a ve čtvrtek ráno u vstupu do MŠ v I. pavilónu. Budou se zde testovat děti ze všech tříd („Kytičky“, „Motýlci“, „Sluníčka“). Vchod II. pavilónu bude v tyto dny dopoledne vzhledem k testování pro děti z MŠ uzavřen.


Zápis do Mateřské školy Spálené Poříčí na školní rok 2021/22

Z důvodu mimořádného opatření bude zápis do MŠ probíhat v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.

Tiskopisy k zápisu (žádost, evidenční list a přihlášku ke stravování) je možné stáhnout z webových stránek školy (www.zsspaleneporici.cz ) sekce MŠ Spálené Poříčí. Ve výjimečných případech si můžete tiskopisy vyzvednout po telefonické dohodě v kanceláři mateřské školy.

Vyplněné tiskopisy můžete naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu: benetkova@zsspaleneporici.cz, popř. odevzdat do poštovní schránky mateřské školy

od 2. května do 16. května 2021.

Všechny tiskopisy budou podepsány oběma rodiči. S tiskopisy je nutné zaslat kopii rodného listu a potvrzení od praktického lékaře o pravidelném očkování (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Dne 18. 5. 2021 od 10.00 – 15.00 hodin 2021 si zavolejte do MŠ (371 594 674) ohledně přiděleného registračního čísla Vašeho dítěte.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vchodových dveřích školy a našich webových stránkách dne 8.6. 2021.

V případě nejasností si můžete domluvit osobní schůzku v mateřské škole na telefonním čísle 371 594 674 nebo 607 626 416.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Michala Jandíková, ředitelka školy


Základní informace o MŠ

Mateřská škola je umístěna v prostředí malého klidného městečka v typizované panelové budově. Byla postavena v roce 1979 za velké podpory občanů Spáleného Poříčí v akci „Z“.

Spálené Poříčí je spádová obec s dobrou dostupností, proto mateřskou školu navštěvují nejen děti ze Spáleného Poříčí, ale i z okolních vesnic.

Od 1. ledna 2003 se stala součástí základní školy, která v současné době využívá jednu třídu ve II. pavilonu a společně s CSOŠ jídelnu tamtéž. Pro mateřskou školu je jídlo servírováno v jednotlivých třídách.

Stav budovy je pečlivě udržován, škola prochází průběžně rekonstrukcemi a výměnou zastaralých poškozených částí za nové. V roce 2012 za finanční podpory dotace z projektu „Snížení energetické náročnosti“ z OPŽP bylo provedeno v MŠ zateplení střechy a fasády, vyměněny nové okapy, nová okna a dveře, vytápění plynem – plynová kotelna. V roce 2013 z této dotace vybudována nová třída MŠ, včetně veškerého vybavení, ve dvou třídách zrekonstruovány nové toalety, umývárny a u nové třídy kuchyňka. Zakoupena nová interaktivní tabule, el. varhany a v roce 2014 zmodernizovány šatny v I. pavilonu.

Od září 2013 je tedy mateřská škola trojtřídní s celodenní péčí o děti od 3 do 6 let. Kapacita školy je pro 84 dětí. Oddělení jsou věkově smíšená. Interiér je příjemný, výzdoba je doplněna především dětskými výrobky a výkresy. Prostory tříd jsou dostatečně velké pro činnosti dětí, odpočinek i nejrůznější pohybové aktivity. Je zde dostatek pomůcek a hraček, které jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dívky i chlapce. Děti jsou na základě svého zájmu seznamovány i s audiovizuální technikou (interaktivní tabule).

K mateřské škole patří dvě velké zahrady, které prošly ve školním roce 2014/2015 velkou rekonstrukcí za podpory Města Spálené Poříčí a za finanční podpory dotace z MAS sv. Jana z Nepomuku. Zahrada je v přírodním stylu, kde děti se mohou zcela přirozenou cestou seznamovat s přírodními procesy, volně se pohybovat v terénu a rozvíjet svou fantazii při hře s „abstraktními“ přírodními materiály.

Akce mateřské školy

EU peníze školám

© 2006 - 2021 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign