Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Koncepce MŠ

„Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou výchovu, nezmaří ji ani déšť ani sucho.“

Hippiás

Jsme mateřská škola, která dětem předává a zprostředkovává zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Výchova a vzdělání dětí je založeno na uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Naše vize:
Chceme být mateřskou školou, která splňuje obecné cíle vzdělávání a výchovy současného národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, na základě participativního řízení.

Naše cíle vyplývající z vize školy:
Rozvoj osobnosti dítěte s podporou zdraví a obohacené o prvky ekologické výchovy.

Naše dlouhodobé cíle:
Vést děti k samostatnosti, schopnosti spolupracovat, otevřeně komunikovat a aktivně se zapojovat do činností. Učit děti přijímat změny a přizpůsobovat se jim, učit je žít mezi ostatními a nacházet mezi nimi kamarády. Být tady spolu a pro sebe. Budeme podporovat rodinnou výchovu a vést rodiče k účasti na životě školy.

Název školního vzdělávacího programu:
„Jaro, léto, podzim, zima, na světě je přece prima“

Akce mateřské školy

Květen - červen 2019

Ve středu 15.května 2019 se uskuteční koncert dětí ze ZUŠ Starý Plzenec v mateřské škole

Na středu 15.května 2019 si připravily děti ze tříd Motýlků a Sluníček vystoupení pro maminky

Ve čtvrtek 16. května 2019 vystoupení pro maminky (třída Kytiček)

V úterý 21. května pojedeme s dětmi na školní výlet do ZOO v Plzni, vybíráme 230,- Kč

Ve středu 22. května se uskuteční beseda se studenty Lékařské fakulty v Plzni o zubní hygieně - „ Čistíme je správně “

V pátek 31. května se uskuteční sportovní hry v mateřské škole - oslava MDD

V pátek 7. června se budou děti v mateřské škole fotografovat

V pátek 21. června přijede do mateřské školy Divadlo Dráček s pohádkou „ O Sněhurce“

V úterý 25. června připravujeme rozloučení s předškoláky

V květnu (čtvrtky) jezdí děti předškoláci na plavání do ZŠ Blovice

EU peníze školám

© 2006 - 2018 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign