Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Důležité informace

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Od 12. dubna 2021 se vrátí do mateřských škol poslední ročníky, tedy předškoláci.

Ve školkách nebudou povinné roušky.

Děti se ale budou muset stejně jako ve školách dvakrát týdně testovat. U testování budou moci být s dětmi rodiče.

Testování proběhne v pondělí a ve čtvrtek ráno u vstupu do MŠ v I. pavilónu. Budou se zde testovat děti ze všech tříd („Kytičky“, „Motýlci“, „Sluníčka“). Vchod II. pavilónu bude v tyto dny dopoledne vzhledem k testování pro děti z MŠ uzavřen.


Zápis do Mateřské školy Spálené Poříčí na školní rok 2021/22

Z důvodu mimořádného opatření bude zápis do MŠ probíhat v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.

Tiskopisy k zápisu (žádost, evidenční list a přihlášku ke stravování) je možné stáhnout z webových stránek školy (www.zsspaleneporici.cz ) sekce MŠ Spálené Poříčí. Ve výjimečných případech si můžete tiskopisy vyzvednout po telefonické dohodě v kanceláři mateřské školy.

Vyplněné tiskopisy můžete naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu: benetkova@zsspaleneporici.cz, popř. odevzdat do poštovní schránky mateřské školy

od 2. května do 16. května 2021.

Všechny tiskopisy budou podepsány oběma rodiči. S tiskopisy je nutné zaslat kopii rodného listu a potvrzení od praktického lékaře o pravidelném očkování (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Dne 18. 5. 2021 od 10.00 – 15.00 hodin 2021 si zavolejte do MŠ (371 594 674) ohledně přiděleného registračního čísla Vašeho dítěte.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vchodových dveřích školy a našich webových stránkách dne 8.6. 2021.

V případě nejasností si můžete domluvit osobní schůzku v mateřské škole na telefonním čísle 371 594 674 nebo 607 626 416.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Michala Jandíková, ředitelka školy

Akce mateřské školy

EU peníze školám

© 2006 - 2021 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign