Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Výchovné poradenství

Mgr. Martina Muchová
speciální pedagog, výchovná poradkyně pro I. stupeň

Konzultace po osobní domluvě nebo muchova@zsspaleneporici.cz

Mgr. Eva Gabrielová
kariérní poradenství, výchovná poradkyně pro II. stupeň

Konzultace po domluvě, gabrielova@zsspaleneporici.cz


Informace pro vycházející žáky:

Zákonný zástupce si vyzvedne zápisový lístek v kanceláři ZŠ v době od 25. 2. do 1. 3. 2019 6,00 – 12,00 h a v době od 4. 3. do 15. 3. 2019 6,00 – 14,30 h. Vyplněný zápisový lístek (viz. vzor) přinese žák ihned po vyhlášení výsledků přijímacího řízení Mgr. Evě Gabrielové (je třeba ho potvrdit v ZŠ) a poté ho odevzdejte na vybrané SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí žáka.

Mgr. Eva Gabrielová, výchovná poradkyně


Důležité informace

Povinně zveřejňované informace

Co nás čeká

23. 10. 2019
Divadlo Alfa - 5.A

11. 11. 2019
Divadlo Afla - 4.A, 4.B

12. 11. 2019
Preventivní program - 7.A

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

EU peníze školám

© 2006 - 2018 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign