Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Úřední dokumenty


Školní vzdělávací program

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

4. Učební plány

5. Učební osnovy

 1. Vyučovací předměty - 1. stupeň
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
  2. Matematika a její aplikace
  3. Informační a komunikační technologie
   1. Informatika
  4. Člověk a jeho svět
   1. Prvouka
   2. Přírodověda
   3. Vlastivěda
  5. Umění a kultura
   1. Hudební výchova
   2. Výtvarná výchova
  6. Člověk a zdraví
   1. Tělesná výchova
  7. Člověk a svět práce
   1. Pracovní činnosti
 2. Vyučovací předměty - 2. stupeň
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
   3. Německý jazyk
  2. Matematika a její aplikace
   1. Matematika
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Člověk a společnost
   1. Dějepis
   2. Občanská výchova
  5. Člověk a příroda
   1. Fyzika
   2. Přírodopis
   3. Zeměpis
   4. Chemie
  6. Umění a kultura
   1. Hudební výchova
   2. Výtvarná výchova
  7. Člověk a zdraví
   1. Tělesná výchova
   2. Výchova ke zdraví
  8. Člověk a svět práce
   1. Pracovní činnosti

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠVP - školní družina

Školní řád ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

Co nás čeká

24. 04. 2019
Den Země

25. 04. 2019
MC Donald CUP Žinkovy - vybraní žáci

29. 04. 2019
Infokariéra Plzeň 8.A

30. 04. 2019
Školní výlet 5.A a 5.B Praha

03. 05. 2019
Fotografování žáků a žákyň školy

06. 05. 2019
Ředitelské volno 6. – 7.5. 2019 Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se souhlasem zřizovatele, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro základní školu a školní družinu ředitelské volno na pondělí 6.5. a úterý 7.5. 2019. Mgr. J. Šeffl ředitel školy

07. 05. 2019
Ředitelské volno 6. – 7.5. 2019 Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se souhlasem zřizovatele, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro základní školu a školní družinu ředitelské volno na pondělí 6.5. a úterý 7.5. 2019. Mgr. J. Šeffl ředitel školy

09. 05. 2019
Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, kteří se v roce 2018 vydali za splněním svého cestovatelského snu, budou vyprávět našim žákům o své cestě. Jejich expedice se inspirovala cestou legendární dvojice českých cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, kteří v letech 1959 – 1964 projeli ve vozech Tatra 805 Blízký východ, Indii, Nepál, Sumatru, Japonsko a asijskou část někdejšího Sovětského svazu. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek si návštěvu 32 zemí naplánovali v časovém úseku 9 měsíců… pro 6. - 9. třídu

13. 05. 2019
ZOO Praha (Stonožka),projektové dílny, vybraní žáci

14. 05. 2019
Pohár Rozhlasu - Přeštice

14. 05. 2019
Pohár Rozhlasu - Přeštice, vybraní žáci

15. 05. 2019
Soběsuky, Myslív - 9.A

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

EU peníze školám

© 2006 - 2018 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign