Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Co nás čeká

Nejsou vloženy žádné plánované akce.

Již proběhlo

03. 05. 2024
Zápis do MŠ Spálené Poříčí a MŠ Hořehledy

12. 04. 2024
Motivační část zápisu do 1. třídy (13:00 - 16:30 h)

03. 04. 2024
Den otevřených dveří MŠ Spálené Poříčí (10:00 - 11:15 h)

01. 04. 2024 - 12. 04. 2024
Elektronický zápis do 1. třídy ZŠ

20. 03. 2024
Schůzka pro zájemce o přípravnou třídu

21. 09. 2020
Fotografování - 1.A, 1.B

18. 09. 2020
Hokejbal - ukázka pro 4.A, 4.B, 5.A a 5.B

18. 09. 2020
Plavecký výcvik - 2.B

17. 09. 2020
Plavecký výcvik - 2.A, 3.A

02. 03. 2020 - 06. 03. 2020
Jarní prázdniny

28. 02. 2020
Masopust

19. 02. 2020
Recitační soutěž 1. stupeň

02. 02. 2020 - 07. 02. 2020
Lyžařský kurz

27. 01. 2020 - 02. 02. 2020
Projekt EDISON

08. 01. 2020
Beseda s Policií ČR - 1.A, 1.B

07. 01. 2020
Beseda s L. Markem - 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A

16. 12. 2019
Divadlo Alfa - 2.A, 3.A, 3.B

16. 12. 2019
Vánoční koncert

06. 12. 2019
Slavnostní stonožková mše - Praha

03. 12. 2019
Divaldo Alfa - 1.A, 1.B

02. 12. 2019
Setkání bývalých zaměstnanců školy

01. 12. 2019
Vánoční jarmark - Stonožkový stánek

21. 11. 2019
Beseda - Úřad práce - 9.A

19. 11. 2019
Plavecký výcvik - 3.B

18. 11. 2019
Třídní schůzky - 1. stupeň 16:00 - 2. stupeň 16:30

14. 11. 2019
Plavecký výcvik 2.A, 3.A

12. 11. 2019
Preventivní program - 7.A

11. 11. 2019
Divadlo Afla - 4.A, 4.B

23. 10. 2019
Divadlo Alfa - 5.A

01. 10. 2019
Přednáška "Sir Nicolas Winton" - 8.A a 9.A (Blovice)

24. 09. 2019
Dopravní hřiště Blovice - třída 5.A

23. 09. 2019
Dopravní hřiště Blovice - třídy 4.A, 4.B

16. 09. 2019
Schůzka pro rodiče prvňáčků (od 16. hodin)

16. 09. 2019
Výstava Českého svazu chovatelů, celá ZŠ se svými TU

28. 06. 2019
Zhodnocení školního roku 2018/2019 Výuka bude ukončena 1. vyuč. hodinou v 8.55

27. 06. 2019
Třídnické práce, výměna učebnic I. st.

26. 06. 2019
Třídnické práce, výměna učebnic II.st. Výuka bude ukončena 4. vyuč. hodinou v 11.35

25. 06. 2019
Výuka bude ukončena 4. vyuč. hodinou v 11.35

24. 06. 2019
Školní výlet - farma Milínov 1.A. Mgr. M. Muchová

21. 06. 2019
Výchovný koncert - sokolovna, 8.10 - 9.45 I.st., 10.00 - 11.35 II.st.

20. 06. 2019
Exkurze - muzeum Žebrák, 8 vybraných žáků, doprovod Mgr. J. Strachoňová, spolupráce s SOŠ Rokycany

19. 06. 2019
Letní koncert - školní sbor Centipede a kapela Dragons, taneční vystoupení, 18 h , Náměstí Svobody, zajišťuje Mgr. R. Škala

18. 06. 2019
Ručičky kraje Plzeň, doprovod Mgr. E. Gabrielová, spolupráce s SOŠ Rokycany, 8 vybraných žáků

14. 06. 2019
Cena Ď, vybraní žáci, doprovod Mgr. L. Karasová, Mgr. J. Strachoňová

14. 06. 2019
Muzikál Rebelové, I. st. 10.30, zahrada školy, zajišťuje Mgr. R. Škala

13. 06. 2019
Zážitkový den 3.A,5.A doprovod Mgr. J. Regentová, Mgr. R. Štěrbová - Myslovice

12. 06. 2019
Exkurze Škoda Mladá Boleslav, spolupráce s SOŠ Rokycany, doprovod Mgr. I. Langmajer, vybraní žáci

12. 06. 2019
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, přízemí ZŠ 4.A 16 hod., Mgr. J. Regentová, Mgr. G. Honsová

11. 06. 2019
Návštěva knihovny v Blovicích, 1.B, doprovod Mgr. L. Karasová

07. 06. 2019
Školní výlet Šumava - TU Mgr. T. Doskočilová

06. 06. 2019
Dopravní hřiště Blovice 5.A, doprovod TU Mgr. R. Štěrbová

05. 06. 2019
Dopravní hřiště Blovice 5.B, doprovod TU Mgr. G. Honsová

04. 06. 2019
Dopravní hřiště Blovice 4.A, doprovod TU Mgr. M. Nováková

04. 06. 2019
Školní výlet 7.A, 8.A, Ostrá, doprovod TU Mgr. J. Hodková, Mgr.V. Horová

31. 05. 2019
Den dětí ve škole

29. 05. 2019
Školní výlet 4.A a 5.B

28. 05. 2019
Den s integr. složkami - Přeštice 5.A

21. 05. 2019
4 vyuč. hodiny, nácvik opuštění budovy při "požáru" školy, ukázka práce SDH Sp. Poříčí, záchranné služby, Policie ČR.

15. 05. 2019
Soběsuky, Myslív - 9.A

14. 05. 2019
Pohár Rozhlasu - Přeštice

14. 05. 2019
Pohár Rozhlasu - Přeštice, vybraní žáci

14. 05. 2019
Z provozních důvodů bude v úterý 14.5.2019 výuka ukončena ve 13.30 hodin, týká se 8.A a 9.A." Mgr. J. Šeffl, ředitel školy

13. 05. 2019
ZOO Praha (Stonožka),projektové dílny, vybraní žáci

09. 05. 2019
Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, kteří se v roce 2018 vydali za splněním svého cestovatelského snu, budou vyprávět našim žákům o své cestě. Jejich expedice se inspirovala cestou legendární dvojice českých cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, kteří v letech 1959 – 1964 projeli ve vozech Tatra 805 Blízký východ, Indii, Nepál, Sumatru, Japonsko a asijskou část někdejšího Sovětského svazu. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek si návštěvu 32 zemí naplánovali v časovém úseku 9 měsíců… pro 6. - 9. třídu

07. 05. 2019
Ředitelské volno 6. – 7.5. 2019 Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se souhlasem zřizovatele, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro základní školu a školní družinu ředitelské volno na pondělí 6.5. a úterý 7.5. 2019. Mgr. J. Šeffl ředitel školy

06. 05. 2019
Ředitelské volno 6. – 7.5. 2019 Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se souhlasem zřizovatele, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro základní školu a školní družinu ředitelské volno na pondělí 6.5. a úterý 7.5. 2019. Mgr. J. Šeffl ředitel školy

03. 05. 2019
Fotografování žáků a žákyň školy

30. 04. 2019
Školní výlet 5.A a 5.B Praha

29. 04. 2019
Infokariéra Plzeň 8.A

25. 04. 2019
MC Donald CUP Žinkovy - vybraní žáci

24. 04. 2019
Den Země

19. 04. 2019
Velký pátek

18. 04. 2019
Velikonoční prázdniny

16. 04. 2019
OK biologické olympiády - kat. C Blovice

15. 04. 2019
Ped. rada, tř. schůzky

09. 04. 2019
Králičí hop - představení pro žáky, okresní kolo matem. olympiády

05. 04. 2019
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 10 do 16 h. * Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky. * V případě, že budete žádat pro své dítě odklad nástupu do první třídy, nutno tuto žádost podat v termínu zápisu dítěte!

03. 04. 2019
Okresní kolo fyz. olympiády, vybraní žáci

28. 03. 2019
Beseda s panem Šromem 7. a 8. tř.

28. 03. 2019
ZŠ a MŠ Spálené Poříčí hledá vychovatelku školní družiny, zastupování za nemoc na 3 měsíce do konce června 2019. Jedná se o dvoutýdenní cyklus. Ranní směna od 6.00 do 8.00 + od 11.00 do 15.00, odpolední směna od 11.00 do 16.30. Nástup možný ihned. Bližší informace: 606 671 490 nebo osobně ve škole. Mgr. Jiří Šeffl

26. 03. 2019
Divadlo Alfa - 5.A, 5.B - ,,Jak se dělá jazz" 141,- Kč

15. 03. 2019
15. 3. Divadlo Alfa 3. - 4. tř. 141,- Kč

06. 03. 2019
Kroužek ,,,Cukráři" - Blovice - Mu OK recitační soutěže - Blovice (H. Kejha 5.A)

27. 02. 2019
 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční     v pátek 5. dubna 2019 od 10 do 16 h.  * Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné     školní docházky.   * V případě, že budete žádat pro své dítě odklad nástupu do první třídy, nutno tuto žádost     podat v termínu zápisu dítěte! 

25. 02. 2019
Jarní prázdniny 25. 2. - 3. 3. 2019

06. 02. 2019
Kroužek - ,,Cukráři" Blovice - vybraní žáci, doprovod Mgr.M. Muchová

04. 02. 2019
Odevzdávat přihlášky na SŠ TU

03. 02. 2019
LVVZ 3. 2. - 8. 2. 2019 vybraní žáci, Ti, Šk, Hod

01. 02. 2019
Jednodenní pololetní prázdniny

31. 01. 2019
4. vyuč. hod. - zhodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, rozdání výpisu vysvědčení - TU

30. 01. 2019
30. 1. - Okresní kolo M Z5, Z9

30. 01. 2019
Okresní kolo olympiáda - matematika Z5 - Blovice - Číž + vybraní žáci

30. 01. 2019
Plavání - 9. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga

28. 01. 2019
28. 1. - Okresní kolo Čj

28. 01. 2019
Okresní kolo olympiáda z českého jazyka - Plzeň - Horo + 2 žákyně

24. 01. 2019
Plavání - 10. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg

23. 01. 2019
Plavání - 8. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Gab Kroužek cukráři Blovice - Mu

17. 01. 2019
Plavání - 9. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg

16. 01. 2019
OK - dějepisné olympiády - Plzeň - Ho + 2 žáci Plavání - 7. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Sý Kroužek Rokycany - St Kroužek kuchaři Blovice - Mu

10. 01. 2019
Plavání - 8. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg

10. 01. 2019
Plavání - 9. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg

09. 01. 2019
Plavání - 6. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga

08. 01. 2019
Beseda s L. Markem - 5. - 7. tř. - IU - 40,- Kč na žáka 9.00 5.A a 5.B 10.00 6.A a 7.A

03. 01. 2019
Zahájení vyučování! Vítáme všechny děti a přejeme vám samé jedničky a pochvaly!

21. 12. 2018
Třídní vánoční besídky - 4 vyuč. hodiny Poučení o bezpečnosti o vánočních prázdninách Vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019 Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2019

20. 12. 2018
Plavání - 6. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg Vánoční koncert v kostele SP - 17.30

19. 12. 2018
19. 12. dopoledne Vánoční koncert pro školu

19. 12. 2018
Plavání - 5. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga Vánoční koncert v kostele SP - 10.00

18. 12. 2018
Exkurze - psí útulek Borovno - 7.A, Hod

17. 12. 2018
Vánoční florbalový turnaj - DDM 2. - 5. tř. Koncert ZUŠ - zámek SP - 15.30 h

13. 12. 2018
Plavání - 5. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg

12. 12. 2018
12. 12. - společné zpívání koled - náměstí SP

12. 12. 2018
Plavání - 4. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga Kroužek Rokycany - Ga Kroužek ,,Kuchaři" - Blovice - Mu Společné zpívání koled - náměstí Spálené Poříčí

10. 12. 2018
10. 12. - Divadlo Alfa - 6., 7., 8. tř. - 141,- Kč

10. 12. 2018
Divadlo Alfa - ,,Kde domov můj" - 6., 7., 8. tř. - 141,- Kč St, Hod, Ho, Hok odjezd 9.45

07. 12. 2018
7. 12. - Stonožková mše - Praha, vybraní žáci, Mu, Čí

06. 12. 2018
Plavání - 4. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg

05. 12. 2018
Mikulášská nadílka 9.A Plavání - 3. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga Kroužek ,,Kuchaři" - Blovice - Mu

05. 12. 2018
Zápis do ID - Žáci byli upozorněni na bezpečnost při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou, nebezpečí úrazu

01. 12. 2018
1. 12. - Rozsvícení vánočního stromku - náměstí Spálené Poříčí

29. 11. 2018
Plavání - 3. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg

28. 11. 2018
Plavání - 2. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga Koncert ZUŠ - zámek SP - 15.30 Kroužek ,,Cukráři" - Blovice - Mu

22. 10. 2018 - 26. 10. 2018
Projektový týden ke 100. výročí vzniku republiky

21. 10. 2018
Pěvecký sbor - charitativní akce Nýrsko - odjezd ve 14.00 h

17. 10. 2018
Beseda "Šikana, kyberšikana" - 4.A od 10.00

17. 10. 2018
Kroužek "cukráři" - Blovice - vybraní žáci 9.A Mu 14.30

16. 10. 2018
Beseda "Šikana, kyberšikana" - 5.A, 5.B od 11.00

24. 09. 2018
Dopravní hřiště Blovice - 5.A, 5.B

21. 09. 2018
Dopravní hřiště Blovice - 4.A

17. 09. 2018
Výstava Hobby - návštěva po třídách 9.00 - 12.00

07. 09. 2018
Vybraní žáci a žákyně, účast na lehkoatletických závodech v Blovicích - otevření nového sportoviště, doprovod Mgr. S. Tikalská

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign