Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Archiv

Divadlo Příbram

Vloženo 27. 02. 2016, autor Třída 6.A

Ve středu 10. 2. 2016 jsme my žáci 6. A spolu s třídou 5. A a 5. B vyrazili do Divadla Příbram na sci – fi hru Tajemný hrad v Karpatech. Cesta autobusem byla velmi příjemná a rychlá, ani jsme netušili, že je Příbram tak blízko. Potom jsme si divadlo pozorně prohlédli i z venku, abychom měli doma co vyprávět. A pak už byla na řadě divadelní hra.

zobrazit celý článek

Školní kolo recitační soutěže 2015/2016

Vloženo 22. 02. 2016, autor Mgr. L. Blovská

V pátek 19. února 2016 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň. Nejlepší recitátoři jednotlivých tříd se sešli 4. vyučovací hodinu ve třídě 3.A, kde předvedli své umění. Děti si pro přednesy vybraly velmi zajímavé básně a jejich výkony byly velice pěkné a vyrovnané, proto bylo těžké vybrat ty nejlepší.

zobrazit celý článek

Dětská porta

Vloženo 20. 02. 2016, autor Mgr. Jiří Šeffl

Ve dnech 29. - 30. 1. 2016 se konalo v Praze republikové kolo Dětské porty. Školní kapely Bengál a Mrňouskové se nejprve zúčastnily 14. 11. 2015 krajského kola Dětské porty v Plzni, kde obsadily 1. a 2. místo v kategorii 6 - 15 let. Kapela Mrňouskové vyhrála ještě navíc cenu diváka. Proto byly obě kapely vyslány do Prahy reprezentovat Plzeňský kraj.

zobrazit celý článek

Beseda o pejscích... ukázky agility, canisterapie

Vloženo 16. 02. 2016, autor Mgr. Jiří Šeffl

Minulý týden jsme na naší škole přivítali paní Ing. Andreu Kolmanovou, která přijela s pejsky mezi naše děti a seznámila je s životem, výcvikem a vším, co by měl znát ten, kdo má nějakého pejska. Předvedla cviky agility a ukázku canisterapie.

zobrazit celý článek

Masopust ve Spáleném Poříčí

Vloženo 15. 02. 2016, autor Mgr. Jiří Šeffl

V pátek 12. 2. 2016 jsme měli na naší škole projektový den „Masopust – tradice, zvyky...“ Během první hodiny se žáci seznámili s historií, zvyky, které provází toto období a připravili si masky do průvodu. Dokonce nám přálo i počasí, čerstvě napadl sníh a nálada byla na 1!

zobrazit celý článek

Vysvědčení v ZŠ Spálené Poříčí

Vloženo 30. 01. 2016, autor Mgr. Jiří Šeffl

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 dostaly naše děti pololetní vysvědčení nebo výpisy z vysvědčení. Některé obdržely také pochvalu za vzornou práci, účast v soutěžích, olympiádách, za vystoupení na akcích školy. Bylo rozdáno mnoho pochval a to udělalo radost nejen dětem a rodičům, ale i nám učitelům a učitelkám.

zobrazit celý článek

Informace k možnosti otevřít ve šk. roce 2016/17 při ZŠ Spálené Poříčí tzv. přípravnou třídu

Vloženo 30. 01. 2016, autor Mgr. Jiří Šeffl

Přípravná třída je zřizována přednostně pro děti s odkladem nástupu do první třídy, výjimečně pro děti pětileté. Podmínkou přijetí je písemné doporučení školského poradenského pracoviště, tzn. ped. psych. poradny nebo speciálně pedagogického centra, které zákonný zástupce předloží spolu s žádostí o odklad školní docházky řediteli školy do konce května 2016. O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel ZŠ. Vzdělávání v přípravné třídě je stanoveno v pokynech MŠMT. Jeho náplní je systematický rozvoj dítěte s cílem bezproblémového nástupu do školy. Jde hlavně o rozvoj a podporu sociálních dovedností - spolupráce, respektování pravidel, aj., grafomotorických dovedností – správné držení pera, rozvoj hrubé motoriky – správné držení těla, pohybové dovednosti, posílení smyslového vnímání, rozvoj předmatematických představ, slovní zásoby, komunikačních dovednosti a náprava řečových vad. Třída bude otevřena pro minimálně 10 žáků.

zobrazit celý článek

Zápis do první třídy

Vloženo 22. 01. 2016, autor Mgr. Miloslava Nováková

V pátek 15. ledna proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2016/2017. Děti plnily pod dohledem zapisujících učitelek rozmanité úkoly v oblasti řečových dovedností, řešily drobné početní úlohy na základě svých matematických představ, nakreslily pěkné obrázky a na řadu přišla i znalost pohádek. Někteří šikulové dokonce předvedli tak pěkné a nevšední básničky, říkadla nebo písničky, že za to sklidili zasloužený potlesk.

zobrazit celý článek

Školní obědy ve ŠJ ZŠ Spálené Poříčí

Vloženo 05. 01. 2016, autor Jana Brudnová a Jiří Šeffl

Pan ředitel nafotil několik naservírovaných obědů ve školní jídelně jako názornou ukázku pro rodiče. Ochutnali byste? Určitě ano. Škoda jen, že mnohdy i chutné obědy děti vrací a pokrm končí ve zbytcích. Hlavně polévky nejsou děti zvyklé jíst. Není to škoda? Vždyť už naše babičky říkaly: „Polévka je grunt a maso jenom špunt.“

zobrazit celý článek

30. „Stonožkový týden“

Vloženo 30. 11. 2015, autor Mgr. Miloslava Kubátová

V uplynulých dnech 25. – 27. listopadu uspořádala naše škola jubilejní 30. „Stonožkový týden“. Žáci vystavovali své výrobky a obrázky zaměřené hlavně na blížící se vánoční svátky. Tentokrát jsme získali pro své méně šťastné kamarády ještě vyšší částku než na jaře. Pořádající třída 9.A se může pochlubit sumou 19 404,- Kč. Celkem za celý rok 2015 pomůžeme částkou 37 354,- Kč! Tím jsme ale také překročili hranici čtyř set tisíc korun – přesně 400 134,- Kč.

zobrazit celý článek

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign