Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Úřední dokumenty


Školní vzdělávací program

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

4. Učební plány

5. Učební osnovy

 1. Vyučovací předměty - 1. stupeň
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
  2. Matematika a její aplikace
  3. Informační a komunikační technologie
   1. Informatika
  4. Člověk a jeho svět
   1. Prvouka
   2. Přírodověda
   3. Vlastivěda
  5. Umění a kultura
   1. Hudební výchova
   2. Výtvarná výchova
  6. Člověk a zdraví
   1. Tělesná výchova
  7. Člověk a svět práce
   1. Pracovní činnosti
 2. Vyučovací předměty - 2. stupeň
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
   3. Německý jazyk
  2. Matematika a její aplikace
   1. Matematika
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Člověk a společnost
   1. Dějepis
   2. Občanská výchova
  5. Člověk a příroda
   1. Fyzika
   2. Přírodopis
   3. Zeměpis
   4. Chemie
  6. Umění a kultura
   1. Hudební výchova
   2. Výtvarná výchova
  7. Člověk a zdraví
   1. Tělesná výchova
   2. Výchova ke zdraví
  8. Člověk a svět práce
   1. Pracovní činnosti

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠVP - školní družina

Školní řád ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

Důležité informace

GDPR

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

EU peníze školám

© 2006 - 2021 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign